Rocznik Józefowski

Rowerowa Gra Miejska „Józefowskie świdermajery 2017”

 

Regulamin gry

1. Rowerowa Gra Miejska „Józefowskie świdermajery 2017” odbędzie się dnia 10 czerwca 2017 roku w godzinach 10.30 – 16.00.
2. Organizatorem gry jest Biograficzne Muzeum Elwiro Michała Andriollego w Józefowie we współpracy z redakcją „Rocznika Józefowskiego” oraz nieformalną grupą ŚwiderMania.
3. Start i meta gry znajdują się na terenie dawnej posiadłości „Kolonia Frankówka” – obecnie ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie.
4. Harmonogram gry: potwierdzenie obecności od 10.30; start – 11.00; otwarcie mety – 14.00; zamknięcie mety – 15.00; losowanie i wręczenie nagród – 15.30.
5. Udział w grze jest bezpłatny.
6. W grze można brać udział indywidualnie lub zespołowo.
7. Rejestracji uczestnictwa w grze można dokonać mailowo pod adresem rocznikjozefowski@gmail.com do dnia 9 czerwca 2017 roku.
8. Po trasie gry można poruszać się wyłącznie rowerem.
9. Gra toczyć się będzie w normalnym ruchu miejskim, dlatego Organizator prosi o zachowanie szczególnej ostrożności. Osoby biorące udział w grze poruszają się po trasie gry na własną odpowiedzialność.
10. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla Uczestników gry.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników w trakcie trwania gry.
12. Zadaniem Uczestników jest rozwiązanie zagadek i skompletowanie hasła finałowego.
13. Kolejność rozwiązywania zadań jest dowolna.
14. Dla zwycięzców Organizator przewidział trzy nagrody, które zostaną rozlosowane w trakcie Wielkiego Finału.
15. Uczestnik (osoba lub zespół) odbierając Zeszyt gry zgadza się na warunki gry i potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.