Rocznik Józefowski

Szanowni Państwo!

To już trzeci tom „Rocznika Józefowskiego”, który oddajemy w Państwa ręce. Sporo w nim artykułów poświęconych Kolei Nadwiślańskiej, które powstały na okoliczność świętowania w 2017 roku okrągłej rocznicy uruchomienia Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Mamy świadomość – i doświadczamy tego także obecnie – w jaki sposób przebieg trasy kolejowej zmieniał i zmienia życie ludzi przy niej mieszkających. Poznając historię trzech przystanków kolejowych: Jarosław, Józefów oraz Michalin – położonych w   granicach dzisiejszego miasta Józefowa – poznajemy życie mieszkańców letnisk przy nich powstałych. Mało znanym tematem są nadświdrzańskie i nadwiślańskie – wodniackie i kąpielowe – tradycje miasta Józefowa, o których zamierzamy więcej pisać.

Dla „Rocznika Józefowskiego” nieocenionym źródłem informacji są wspomnienia osób, których losy w jakiś sposób przeplatają się z historią Józefowa. Mamy nadzieję, że są to również cenne wiadomości dla naszych Czytelników, których tym samym zapraszamy do współpracy, nadsyłania wspomnień i własnych relacji.

 Dla Niepodleglej m

Szanowni Państwo!  

„Józefów dla Niepodległej. Podziel się wspomnieniami” – to akcja, którą uruchamiamy w związku z 100. rocznicą odzyskania Niepodległości, która jest niepowtarzalną okazją do przeżywania radości z życia w niepodległej Polsce. Świętując Jubileusz odzyskania Niepodległości chcemy udokumentować życie – zwłaszcza w czasach dwudziestolecia międzywojennego – na terenie dzisiejszego miasta Józefowa i okolic (linia otwocka). Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie starych fotografii, dokumentów, czasopism, rodzinnych pamiątek związanych z historią Józefowa, Emilianowa, Michalina, Jarosławia, Rycic, Błot, Nowej Wsi, Świdrów Małych i okolic.

W październiku 2018 roku będziemy mieli także okazję zaproponować Państwu udział w spotkaniu poświęconym historii miasta Józefowa i okolic (informacja o terminie pojawi się w prasie lokalnej oraz na https://www.facebook.com/swidermajerteam/)

Życzymy Państwu miłej lektury kolejnego tomu „Rocznika Józefowskiego” oraz wielu ciekawych odkryć podczas czytania zamieszczonych w nim map. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że dla wszelkich działań upamiętniających 100. rocznicę odzyskania Niepodległości logo „Józefów dla Niepodległej” jest do pobrania na http://swidermajer.pl/logotypy.html

Robert Lewandowski

„Rocznik Józefowski”

Redakcja: tel. +48 605 035 774
rocznikjozefowski@gmail.com

Józefów, styczeń 2018 r.