Rocznik Józefowski

Witamy na stronie „Rocznika Józefowskiego”!

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy tom „Rocznika Józefowskiego” zawierający zbiór artykułów, które w różny sposób mierzą się z zagadnieniem dokumentowania historii i życia społecznego. Rosnącemu od lat zainteresowaniu historią, architekturą linii otwockiej i nadwiślańskiego Urzecza towarzyszy poznawanie losów osób, rodzin, grup społecznych oraz całych pokoleń. Naprzeciw tym zainteresowaniom wychodzi „Rocznik Józefowski”, który jest pismem interdyscyplinarnym z przewagą treści historyczno-społecznych, na łamach którego zamieszczamy m.in. artykuły, felietony, eseje, wspomnienia, recenzje, opinie oraz inne materiały dotyczące historii, społeczeństwa, oświaty i kultury.

Głównymi adresatami „Rocznika Józefowskiego” są mieszkańcy miasta Józefowa, powiatu otwockiego i południowo-wschodniego Mazowsza, ale łamy czasopisma otwarte są dla wszystkich, którzy chcieliby opublikować treści ciekawe i pożyteczne społecznie. Chcielibyśmy, aby artykuły w „Roczniku Józefowskim” (m.in. w podstawowych działach: Nasze tematy, Wspomnienia, Po sąsiedzku, Józefowski Słownik Biograficzny) oraz materiały do dziejów Józefowa i regionu rozpoczęły przygotowania do wydania monografii miasta Józefowa oraz przyczyniły się do powstania Muzeum Józefowa – wirtualnego i / lub stacjonarnego. Zawartość pierwszego tomu została wzbogacona działem Kącik literacki, który – mamy nadzieję, spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem.

Szanowni Państwo, w imieniu Zespołu Redakcyjnego dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania i wydania pierwszego tomu „Rocznika Józefowskiego”. W sposób szczególny dziękujemy Autorom tekstów, członkom Rady Naukowej oraz Przewodniczącemu Rady Miasta i Burmistrzowi Miasta Józefowa, którzy objęli „Rocznik Józefowski” honorowym patronatem. Dziękujemy również Fundacji Andriollego za współpracę.

Pragniemy także gorąco zaprosić wszystkie instytucje oraz miłośników lokalnej historii, tradycji i przyrody do współtworzenia naszego pisma. Wszystkich Państwa już dziś zachęcamy do udziału w sesji naukowej poświęconej historii miasta Józefowa, która odbędzie się w 10 listopada 2016 roku. Informacje o terminie zostaną potwierdzone na stronie: https://www.facebook.com/swidermajerteam/

 

Robert Lewandowski
Wydawca i Redaktor Naczelny „Rocznika Józefowskiego”
roblewandowski@wp.pl

Józefów, luty 2016