Rocznik Józefowski

Józefowski Słownik Biograficzny

Jednym z działów „Rocznika Józefowskiego” jest Józefowski Słownik Biograficzny.

Zamieszczane są w nim noty biograficzne lub biogramy postaci, których życie związane było z dziejami Józefowa przez miejsce zamieszkania (stałe lub czasowe), przez bezpośrednie działanie na rzecz lokalnej społeczności lub przez pośrednie działania, które miały wpływ na społeczność lokalną.

Nota biograficzna lub biogram powinny zawierać w sobie czytelną informację i merytoryczne uzasadnienie ich publikacji.

Szczegóły w załączniku „Informacje dla Autorów”.