Rocznik Józefowski

Rada Naukowa

 prof. dr hab. Andrzej Kazimierz Olszewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
 prof. dr hab. Jan Żaryn (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
 dr Jerzy Adam Radomski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
 dr Łukasz Maurycy Stanaszek (Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa)
 dr Adam Tyszka (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk)