Rocznik Józefowski

2023 – Józefowskie letniska i historyczne osie miasta (wystawa, plansze edukacyjne).

 

2023 – Józefów 1803-1951. Józefowskie letniska. Historyczne osie miasta (wystawa plenerowa).

 

2023 – Józefowskie letniska i historyczne osie miasta (plansza edukacyjna).

Oprac. na podstawie: Napoleon Rejch, Plan okolic letniska Józefów, 1941. Oryginał w zbiorach Roberta Lewandowskiego.

 

2022 – Plan okolic letniska Józefów 1941 (okolicznościowa plansza edukacyjna).

– józefowskie letniska: Emilianów, Michalin, Jarosław Północny, Rycice, Jarosław Południowy, Anielin, Józefów oraz letniskowe wsie nadwiślańskiego Urzecza: Błota, Świdry Małe, Dębinka. Oprac. na podstawie: Napoleon Rejch, Plan okolic letniska Józefów, 1941. Oryginał w zbiorach Roberta Lewandowskiego.

 

2021 – Józefów 1941-2021. Józefowskie letniska, świdermajery

Wystawa pt. „Józefów 1941-2021. Józefowskie letniska, świdermajery” (20 plansz) powstała w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechnianie tradycji, historii, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w różnych dziedzinach i formach artystycznych na terenie Miasta Józefowa w 2021 roku.  
Autor koncepcji wystawy bazując na Planie okolic letniska Józefów z 1941 roku określił granice 10 józefowskich letnisk, letniskowych wsi oraz osiedli (10 plansz). Następnie, zachowując nazewnictwo miejscowości z 1941 roku (czasami wskazując na ich zmiany), w granicach 10 józefowskich letnisk, letniskowych wsi i osiedli wytypował współczesne budynki w stylu świdermajer, które zostały sfotografowane (9 plansz). W wykonaniu fotografii uczestniczyli m.in. członkowie grupy FotoFalenica. Końcowe efekty  pracy przedstawia wystawa pt. „Józefów 1941-2021. Józefowskie letniska, świdermajery”.
Autorzy zdjęć: Magdalena Dzierzęcka, Helena Chorzewska, Edyta Girgiel, Norbert Górski, Robert Lewandowski, Wanda Rachaus-Lewandowska, Agnieszka Rosińska, Marzenna Szymańska. Autorzy zdjęć bardzo dziękują Właścicielom domów – nowych świdermajerów, za życzliwość i wyrażenie zgody na wykonanie zdjęć oraz ich prezentację.
Kuratorzy wystawy: Marzenna Szymańska i Robert Lewandowski.
Wystawę zrealizowano w ramach projektu „Świdermajery, józefowskie letniska, wille i pensjonaty” współfinansowanego przez Miasto Józefów (wydruk) w 2021 roku.
Koordynacja projektu: Fundacja Andriollego.
Współpraca: „Rocznik Józefowski”.
Autor wystawy: Robert Lewandowski©. Kontakt: +48 605 035 774. Wystawa pt. „Józefów 1941-2021. Józefowskie letniska, świdermajery” została przygotowana na podstawie zbiorów własnych autora oraz materiałów powierzonych.
Druk: Wydawnictwo Świdermajer©, www.swidermajer.pl
Wystawa online dostępna jest na https://www.facebook.com/swidermajerteam/ oraz na  http://www.rocznikjozefowski.pl
Wystawa plenerowa będzie eksponowana w latach 2021-2022 w „Galerii RONDO” przy ul. Piłsudskiego 154 w Józefowie (między KFC a McDonald’s).

Żadna część niniejszej wystawy (utworu) nie może być wykorzystana w granicach dozwolonego użytku bez wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła.
 
Robert Lewandowski
roblewandowski@wp.pl

 

2021 – Świdermajery, krótka historia od 1880 r.

 

2020 – Świdermajery 1989-2020

 

2020 – Świdermajery 1880-1989

 

2019 – Świadkowie historii 1919-2019

 

2019 – Józefowskie kapliczki oraz krzyże

 

2018 - Józefów dla Niepodległej. Od Andriollego do świdermajerów (3 billboardy w Józefowie w latach 2018-2020)

 

2018 – Świdermajery 2018

 

2017 – Detal świdermajer

 

2017 – Józefowskie świdermajery 2017

 

2016 – Warsztaty Świdermajer 2015-2016 – Przestrzenie Dziedzictwa

Autorzy: Daria Wojciechowska i Weronika Lorent, WAPW.
Przykładowa koncepcja/projekt adaptacji i rozbudowy dawnej stacji kolejki wąskotorowej w Józefowie (ul. Wawerska 31) w ramach prezentacji wyników konkursu pt. „Rewitalizacja centrum miasta Józefowa polegająca na odbudowie historycznej osi miasta” (zob. „Andriollówka”, nr 139/2016). Żadna część niniejszej wystawy (utworu) nie może być wykorzystana w granicach dozwolonego użytku bez wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Opublikowano pro publico bono.
Robert Lewandowski
roblewandowski@wp.pl

 

2016 – Warsztaty Świdermajer 2015-2016 – Przestrzenie Dziedzictwa

Autor: Dariusz Małyszczuk, WAPW.
Przykładowa koncepcja/projekt adaptacji i rozbudowy dawnej stacji kolejki wąskotorowej w Józefowie (ul. Wawerska 31) w ramach prezentacji wyników konkursu pt. „Rewitalizacja centrum miasta Józefowa polegająca na odbudowie historycznej osi miasta” (zob. „Andriollówka”, nr 139/2016). Żadna część niniejszej wystawy (utworu) nie może być wykorzystana w granicach dozwolonego użytku bez wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Opublikowano pro publico bono.
Robert Lewandowski
roblewandowski@wp.pl

 

2016 – Warsztaty Świdermajer 2015-2016 – Przestrzenie Dziedzictwa

Autor: Jakub Cap, WAPW.
Przykładowy projekt/koncepcja adaptacji dawnej stacji kolei wąskotorowej w Józefowie (ul. Wawerska 31) w ramach prezentacji wyników konkursu pt. „Rewitalizacja centrum miasta Józefowa polegająca na odbudowie historycznej osi miasta” (zob. „Andriollówka”, nr 139/2016). Żadna część niniejszej wystawy (utworu) nie może być wykorzystana w granicach dozwolonego użytku bez wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Opublikowano pro publico bono.
Robert Lewandowski
roblewandowski@wp.pl

 

2016 – Warsztaty Świdermajer 2015-2016 – Przestrzenie Dziedzictwa

Autorzy: Małgorzata Dębowska i Martyna Rowicka, WAPW.
Przykładowa koncepcja/projekt konserwacji i adaptacji stacji wąskotorowej Kolei Jabłonowskiej w Józefowie (ul. Wawerska 31) w ramach prezentacji wyników konkursu pt. „Rewitalizacja centrum miasta Józefowa polegająca na odbudowie historycznej osi miasta” (zob. „Andriollówka”, nr 139/2016). Żadna część niniejszej wystawy (utworu) nie może być wykorzystana w granicach dozwolonego użytku bez wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Opublikowano pro publico bono.
Robert Lewandowski
roblewandowski@wp.pl

 

2015 – Miasteczko w stylu świdermajer. Dziedzictwo Andriollego

 

2014 – Kolej wąskotorowa Wawer-Karczew

 

2011 – Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej

 

2011 – Andriolli w sztuce i w życiu społecznem. Publikacja

 

2011 – Pan Tadeusz wielokrotnie ilustrowany. Publikacja

 

2011 – Styl świdermajer, architektura do zachowania. Publikacja

 

2011 – Twórcy stylu świdermajer. Publikacja

 

2010 – „Anulka” Świder. Publikacja

 

2010 – Świder i jego okolice. Publikacja

 

2010 – Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże. Publikacja

 

2010 – Brzegi Andriollego. Publikacja

 

2009 – Ukazał się pierwszy numer czasopisma „Andriollówka”

 

2009 – Projekt Świdermajer XXI wieku. Wystawa

 

2009 – Projekt Świdermajer XXI wieku

Świdermajer był wiodącym tematem pierwszego Festiwalu Otwarte Ogrody w Józefowie organizowanego w dniach 30 i 31 maja 2009 roku. Festiwalowi towarzyszyły publikacja i prezentacja pod tytułem „Projekt Świdermajer XXI wieku”. W publikacji zamieszczone zostały artykuły Michała Cudnego, Roberta Lewandowskiego oraz Marka Przepiórki, a autorem prezentacji był Robert Lewandowski©.

 

2009 – Ulica Świdermajer. Wystawa

 

2009 – Pierwszy Festiwal Otwarte Ogrody w Józefowie

 

2009 – Świdermajer. Nasza mała ojczyzna

Wiosną 2009 roku miasto Józefów po raz pierwszy organizowało Festiwal Otwarte Ogrody.
Przed tym wydarzeniem zastępca burmistrza miasta Józefowa – Marek Banaszek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie – Danuta Wojciechowska oraz Robert Lewandowski ze Stowarzyszenia Miłośników Drewnianej Architektury Linii Otwockiej, na zaproszenie Magdaleny Prosińskiej – autorki festiwalowej idei, uczestniczyli w Podkowie Leśnej w Pałacyku Kasyno, w spotkaniu, podczas którego przedstawicielom Miast Ogrodów zaprezentowali walory Józefowa.

Autorem prezentacji pt. „Świdermajer. Nasza mała ojczyzna” był Robert Lewandowski©.

 

2008 - Świdermajer, domy z duszą… i co dalej? Dwa filmy

 

2008 - Świdermajer, domy z duszą… i co dalej? Sprawozdanie

 

2008 - Świdermajer, domy z duszą… i co dalej? Program sesji i tytuły artykułów

 

2008 – Świdermajer, domy z duszą… i co dalej?

 2008 plakat

W dniach 28-29.05.2008 roku w otwockim Młodzieżowym Domu Kultury, odbędzie się sesja poświęcona w całości drewnianej architekturze linii otwockiej.

W trakcie sesji poruszone zostaną tematy dotyczące przeszłości naszego regionu, jego teraźniejszości, a także będą przedstawione możliwości rewitalizacji regionu przy pomocy wykorzystania architektury świdermajer jako atutu kulturowego.
Omówione zostaną zagadnienia dotyczące współczesnej stylizacji świdermajer, detalu architektonicznego, dokumentacji konserwatorskiej, sposobów modernizacji zabytkowej architektury miasta i integracji istniejącej zabudowy zabytkowej z formami współczesnymi oraz zasady tworzenia parku kulturowego. Mówiąc o parku kulturowym przybliżymy dokonania innych miast, które zdecydowały się go utworzyć.
W drugim dniu sesji przewidziana jest wycieczka pt. „Uzdrowisko Otwock i Letniska Falenickie” , spacerownik otwocki, wystawy fotograficzne, prezentacja multimedialna oraz filmy. Planowany jest również panel dyskusyjny na temat wyboru drogi rewitalizacji miasta i regionu przez organizację „Parku Kulturowego Wille Otwockie” lub „Szlaku Drewnianej Architektury Linii Otwockiej”. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy potrzebne są nam świdermajery?

Wśród gości honorowych – przedstawicieli władz z powiatu otwockiego, a także z Otwocka, Karczewa, Józefowa i Wawra pojawi się poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Nie zabraknie przedstawicieli Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, a także warszawskiego biura organizacji ONZ-HABITAT, którzy swoimi referatami aktywnie włączą się w przebieg sesji.

Organizatorami sesji są:
Stowarzyszenie Artystów i Przyjaciół Kultury Otwockiej
Świdermajer – Stowarzyszenie Miłośników Drewnianej Architektury Linii Otwockiej w Józefowie
Towarzystwo Miłośników Falenicy

 

2007 – 45 lat Józefowa. Kamienie milowe

 

2007 – Letnisko Józefów i okolice (ekspozycja w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów)

 

2006 – Świdermajer. Drewniana architektura Otwocka i okolic 1877-1939

 

2005 – Nasz świdermajer. Wystawa

 

2005 – Świdermajer… ocalić od zapomnienia. Prasa

 

2005 – Świdermajer… ocalić od zapomnienia. Wernisaż wystawy

 

2005 – Świdermajer… ocalić od zapomnienia

 

2005 – Ukazała się pierwsza publikacja Wydawnictwa Świdermajer

 

2005 12005 2

 

2005 – Wystartowała strona internetowa SWIDERMAJER.PL

 

2005 05 portal SWR 12005 05 portal SWR 22005 05 portal SWR 3

 

 

 

 

2021 – Józefów 1941-2021. Józefowskie letniska, świdermajery